Walk in the Tempia valley

On September 26, 2022, we went to the oil plant. Where they showed us how the oil is pressed. The building looked old. Leaving the main point of our trip, we reached the parking lot. We walked along the tunnel, and at its end we saw beautiful views. We crossed the bridge over the river and entered the temple. Then we went to the cave with a spring which improved our eyesight. There was another spring outside which, according to legend, gave love and beauty. We took a group photo with the landscape in the background. Then we went to the coach and returned safely to the hotel.

Spacer w dolinie Tempi

W dniu 26.09.2022 r. pojechaliśmy do oliwiarni. Gdzie pokazali nam jak tłoczy się oliwę. Budynek wyglądał na stary. Wyjeżdzając z głównego punktu naszej wycieczki dotarliśmy do parkingu. Szliśmy tunelem, na jego końcu ukazały nam się piękne widoki. Przeszliśmy mostem przez rzekę, i weszliśmy do świątyni. Potem udaliśmy się do jaskini w której było źródełko, które dawało polepszenie wzroku. Na dworze znajdowało się następne źródełko, które według legendy dawała miłość oraz piękność. Zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie na tle krajobrazu. Następnie udaliśmy się do autokaru i wróciliśmy bezpiecznie do hotelu.

Leave a Reply