Kuchnia w regionie Warty – Cuisine in Warta region – Κουζίνα στην περιοχή Warta

W regionalnej kuchni Sieradza niemałe znaczenie ma bliskość rzeki Warty. Mieszkańcy korzystali z obfitości ryb: leszczy, sumów czy karasi. 

– W święta nie było problemów z karpiem, zawsze można było sobie złowić i podać na stół – zwraca uwagę mistrz kulinarny Dominik Wróblewski.

Matka natura hojnie obdarzyła sieradzan żyznymi glebami, miasto otaczają również lasy.

Grzyby, ziemniaki, kapusta. To jest kuchnia sieradzka, a także nie należy zapominać o dziczyźnie – wylicza.

Warto wspomnieć o sieradzkim bigosie. Jego receptura różni się od tej staropolskiej, najlepiej znanej i najczęściej wykorzystywanej.

– U nas kapustę kisiło się w dużych beczkach, dlatego ten bigos był taki smaczny i kwaśny. Do tego dodawaliśmy na przykład słoninę, dziczyznę czy podsmażane ziemniaki. Nie dodawaliśmy przecieru pomidorowego, był więc taki ciemnobrązowy, prawdziwie leśny – tłumaczy Dominik Wróblewski.

Region słynie również z potraw typowo lokalnych.

Plędze, czyli regionalne placki ziemniaczane: surowe ziemniaki tarto na grubym oczku, następnie dodawano mąkę i jajko, po czym obustronnie je smażono. Występowały w dwóch wersjach: wegetariańskiej i mięsnej.

A czym są prażuchy? Do gorących, ugotowanych ziemniaków wsypywano mąkę, która następnie od temperatury zaparzała się. I tu dodatki zależały od osobistych upodobań.

za: https://latozradiem.pl/post/3015276

[/kc_column_text]

The proximity of the Warta River is of great importance in Sieradz’s regional cuisine. Residents used the abundance of fish: bream, catfish or karaś fish.

– There were no problems with carp on holidays, you could always catch and serve on the table – notes the culinary master Dominik Wróblewski.

Mother Nature generously gave Sieradz to fertile soils, the city is also surrounded by forests.

Mushrooms, potatoes, cabbage. This is the Sieradz cuisine, and you should not forget about venison – he calculates.

It is worth mentioning the Sieradz bigos. His recipe differs from the Old Polish, best known and most commonly used.

– We have the cabbage in large barrels, which is why this bigos was so tasty and sour. For this, for example, we added bacon, venison or fried potatoes. We did not add tomato puree, so it was so dark brown, truly forest – explains Dominik Wróblewski.

The region is also famous for typically local dishes.

Plędze, or regional potato pancakes: raw potatoes are tarted on a thick eye, then the flour and egg were added, and then fried on both sides. They appeared in two versions: vegetarian and meat.

And what are prażuchy? Flour was poured into the hot, cooked potatoes, which then brewed from the temperature. And here the additions depended on personal preferences.

Source: https://latozradiem.pl/post/3015276

Η εγγύτητα του ποταμού Warta έχει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή κουζίνα του Sieradz. Οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν την αφθονία των ψαριών: τσουγκράνα, γατόψαρο ή ψαροταβέρνα.

– Δεν υπήρχαν προβλήματα με τον κυπρίνο στις διακοπές, θα μπορούσατε πάντα να πιάσετε και να υπηρετήσετε στο τραπέζι – σημειώνει ο μαγειρικός κύριος Dominik Wróblewski.

Η Μητέρα Φύση έδωσε γενναιόδωρα το Sieradz σε γόνιμα εδάφη, η πόλη περιβάλλεται επίσης από δάση.

– Μανιτάρια, πατάτες, λάχανο. Αυτή είναι η κουζίνα του Sieradz και δεν πρέπει να ξεχάσετε για το κυνήγι – υπολογίζει.

Αξίζει να αναφερθεί ο Sieradz Bigos. Η συνταγή του διαφέρει από το παλιό γυαλιστερό, πιο γνωστό και πιο συχνά χρησιμοποιούμενο.

– Έχουμε το λάχανο σε μεγάλα βαρέλια, γι ‘αυτό αυτό το bigos ήταν τόσο νόστιμο και ξινό. Γι ‘αυτό, για παράδειγμα, προσθέσαμε μπέικον, κυνήγι ή τηγανητές πατάτες. Δεν προσθέσαμε πτηνό ντομάτας, οπότε ήταν τόσο σκούρο καφέ, πραγματικά δάσος – εξηγεί ο Dominik Wróblewski.

Η περιοχή είναι επίσης διάσημη για τυπικά τοπικά πιάτα.

Plędze, ή περιφερειακές πατάτες πατάτας: Οι ακατέργαστες πατάτες είναι πεισμένες σε ένα παχύ μάτι, έπειτα το αλεύρι και το αυγό προστέθηκαν και στη συνέχεια τηγανίζονται και στις δύο πλευρές. Εμφανίστηκαν σε δύο εκδόσεις: χορτοφάγος και κρέας.

Και τι είναι το Prażuchy; Το αλεύρι χύθηκε στις ζεστές, μαγειρεμένες πατάτες, οι οποίες στη συνέχεια παρασκευάστηκαν από τη θερμοκρασία. Και εδώ οι προσθήκες εξαρτώνται από τις προσωπικές προτιμήσεις.

Πηγή: https://latozradiem.pl/post/3015276

[/kc_column]

18 Plędze ideas | jedzenie, przepisy kulinarne, gotowanie

Prażuchy ziemniaczane przepis | Dorota Kamińska

Karaś - Dziennik szefa | Przepisy.pl

SUM PIECZONY W SOSIE MAŚLANYM | Food, Vegetables, Zucchini

[/kc_row]

Leave a Reply