Garden in Egani

Today (23/09/2022) we went to a beautiful orchard, which was located on the lower part of the mountains. After a short way from the parking lot to the garden, we met a lovely gentleman who takes care of this place.

The guide showed us interesting plants that attracted attention with their appearance. The Lord also breeds bees and sells the honey they produce. There are also edible chestnuts on this plot, which differ in appearance from those from Poland, and grapes.

At night, this property is visited by animals that are harmful to plants, such as wild boars, which destroy and break trees and shrubs. The owner once owned a rabbit farm. Before departure, each person was given a grape to try. We liked the whole presentation very much, because the Guide told us about these wonderful plants in an interesting way.

 

Ogród w Egani

Dzisiaj (23.09.2022r.) pojechaliśmy do pięknego sadu, który znajdował się na niższej partii gór. Po krótkiej drodze z parkingu do ogrodu poznaliśmy przemiłego Pana, który zajmuje się tym miejscem. Przewodnik pokazał nam ciekawe rośliny, które zaciekawiały swoim wyglądem. Pan choduje też pszczoły oraz sprzedaje wyprodukowany przez nie miód. Na tej działce są również jadalne kasztany, które różnią się wyglądem od tych z Polski i winogrono. W nocy na tą posesje przychodzą szkodliwe dla roślin zwierzęta czyli np. dziki, które niszczą i łamią drzewka i krzewy. Właściciel kiedyś posiadał chodowlę królików. Przed odjazdem każda osoba dostała do spróbowania winogrono. Cała prezentacja bardzo nam się podobała, ponieważ Przewodnik w ciekawy sposób opowiadał nam o tych cudownych jakże roślinach.    

Leave a Reply