About Us – Transnational mobility of pupils

W mobilnościach w ramach projektu udział wzięło łącznie 33 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Warcie. Uczestnicy wybrani zostali w rekrutacji, wśród uczniów klas VI-VIII, w wieku 13-15 lat.

Łącznie w obu wyjazdach do Grecji udział wzięło także 4 przedstawicieli kadry pedagogicznej szkoły.

W działania na miejscu, w tym zwłaszcza w realizację programu merytorycznego w szkole partnerskiej, zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele, a także kadra zarządzająca szkoły przyjmującej.

Uczestnicy mobilności współpracowali, biorąc udział w zajęciach w języku angielskim i wspólnie pracując nad rezultatami materialnymi.

A total of 33 students from the Primary School in Warta participated in the mobility under the project. Participants were selected in the recruitment process, among students in grades VI-VIII, aged 13-15.

In total, 4 representatives of the school’s teaching staff also participated in both trips to Greece.

Students, teachers as well as the management staff of the host school were involved in the on-site activities, in particular in the implementation of the content program in the partner school.

Mobility participants collaborated by taking lessons in English and working together on material outcomes.