Castle

On the last day in Greece we visited the castle in Platamonas.

It was located on a hill and thanks to this in old times people saw when enemies were coming.  This castle was probably built already in the tenth century or X|w.  In 1470, the castle was taken over by the Venetians and in the mid-fifteenth| century it was taken over by Turkish troops.

Next to the castle you can find turtles, unfortunately we did not see them. The castle was abandoned and since then it has gradually turned into a ruin. It is a place worth visiting we highly recommend it.

Zamek

Ostatniego dnia w Grecji odwiedziliśmy zamek w Platamonas.

Znajdował się on na wzgórzu i dzięki temu w dawnych czasach ludzie widzieli kiedy nadchodzą   wrogowie.  Zamek ten najprawdopodobnie został zbudowany już w X w.lub X|w. 

W 1470 r. zamek został przejęty przez Wenecjan a w połowie XV| w. zajeły go oddziały Tureckie .Obok zamku można znależć żółwie ,niestety my ich nie widzieliśmy.Zamek został opuszczony i od tego czasu zamieniał się stopniowo w ruine. Jest to miejsce godne odwiedzenia , bardzo polecamy.

Leave a Reply