Autorstwa 1bumer - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28009761

Castle of the Archbishops of Gniezno in Uniejów

Castle of the Archbishops of Gniezno in Uniejów

In Poland, a castle cannot be missing from a tourist trail. This is a must-visit point. We also have one castle near the Warta river. It is the Castle of the Archbishops of Gniezno in Uniejów. The castle was built in the 14th century in the Gothic style, but as a result of subsequent stages of destruction and reconstruction, it lost its Gothic character.

Today it houses a hotel and restaurant. We can have a tasty dinner there in the centuries-old walls. The castle has rooms with historical exhibits. After sightseeing, we can go to the nearby thermal baths.

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie


W Polsce na turystycznym szlaku nie może zabraknąć zamku. To punkt obowiązkowy zwiedzania. Mamy też jeden zamek w okolicach Warty. Jest to Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Zamek został wybudowany w 14 wieku w stylu gotyckim, jednak w wyniku kolejnych etapów zniszczeń i odbudowy utracił swój gotycki charakter.

Dziś mieści się w nim hotel i restauracja. Możemy zjeść tam smaczny obiad w wielowiekowych murach. W zamku wygospodarowane są sale z historycznymi eksponatami. Po zwiedzaniu możemy wybrać się do pobliskich term.

Leave a Reply